Všude dobře, v Poděbradech nejlépe - zkonstatovali jsme jednomyslně hned po návratu z Londýna právě na tomto jevišti....

Všude dobře, v Poděbradech nejlépe - zkonstatovali jsme jednomyslně hned po návratu z Londýna právě na tomto jevišti....